Reference

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

SAMOČINNÉ ODVODY TEPLA A KOUŘE
FN u sv. Anny v Brně - Budova M - Pracoviště CT

rok zpracování projektu: 2006
zpracované stupně PD: ADS, JDS, ZDS, AD

Pracoviště CT navazuje na stávající provoz KZM, který sestává z pracoviště MR a CT. Nově budované pracoviště CT je řešeno komplexně, má vlastní čekárnu, svlékací boxy, přípravnu pacientů a vyšetřovnu CT s ovladovnou a vyhodnocením.

FN u sv. Anny v Brně - Přístavba lineárního urychlovače

rok zpracování projektu: 2006 - 2007
zpracované stupně PD: ADS, DSP, ZDS, DPS, AD

Přístavba řeší komplexně jedno nové pracoviště lineárního urychlovače včetně potřebného provozně-technického zázemí, bezprostředně pak navazuje na stávající radioterapeutický komplex s dalšími pracovišti v Hansenově budově.

FN u sv. Anny v Brně - Rekonstrukce angiolinky v budově A4

rok zpracování projektu: 2009
zpracované stupně PD: JDS, AD

Jedná se o rekonstrukci původního pracoviště RTG KZM (kliniky zobrazovacích metod) v budově A4 na nové pracoviště elektrofyziologie a angiografie kliniky I.IKAK. Předmětem rekonstrukce byla vyšetřovna, ovladovna, technická místnost a navazující prostory.

FN u sv. Anny v Brně - Rekonstrukce angiolinky II. v budově A4

rok zpracování projektu: 2010
zpracované stupně PD: JDS, AD

Jedná se o rekonstrukci původního pracoviště RTG na novou angiovyšetřovnu (technologie SIEMENS) pro účely KZM (klinika zobrazovacích metod). Předmětem rekonstrukce byla vyšetřovna, ovladovna, technická místnost a navazující prostory.

Vojenská nemocnice Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu

rok zpracování projektu: 2008
zpracované stupně PD: JDS, ZDS, AD

Akce řešila problematiku stravovacího proovzu ve VN Brno. Projekt stavebních úprav v budově č. 15 řešil v 1.NP občerstvení, ve 2.NP jídelnu a výdej pro zaměstnance a ve 3.NP výdej pro pacienty – tabletový systém. Technologická část stravovacího provozu řešila kompletní zavedení technologie tabletového systému pro celou nemocnici, technologii pro výdej jídel pro zaměstnance v jídelně, technologii minutkové kuchyně, technologii mytí černého i bílého nádobí a technologie související se zavedením tabletového systému v nemocnici, tj. dopravu tabletů v rámci nemocnice a pitný režim na lůžkových odděleních. Kapacita tabletu i výdeje jídel pro zaměstnance 250 jídel.

NsP v Novém Jičíně - Přístavba interního pavilonu

rok zpracování projektu: 1999 - 2004
zpracované stupně PD: OS, ADS, DSP, ZDS, DPS, AD

Objekt přístavby obsahuje tři lůžkové jednotky interního a neurologického oddělení, víceoborovou JIP (interna a neurologie), ambulantní část, rehabilitaci a technické zázemí. Je napojen na stávající interní pavilon, určený v další fázi k rekonstrukci.

Brno Nový Lískovec - Doléčovací a rehabilitační oddělení - rehabilitace

rok zpracování projektu: 2004
zpracované stupně PD: ADS, JDS, AD
velikost investice: 10 až 100 mil

Jedná se o přestavbu původní kuchyně „Doléčovacího a rehabilitačního oddělení Nový Lískovec“ na úsek rehabilitace. V rámci projektu byla řešena vodoléčba s rehabilitačním bazénem a saunou, elektroléčba, ergoterapie, mechanoterapie a individuální cviky, součástí řešení je také komplexní technické a provozní zázemí pracoviště.

Oblastní nemocnice Příbram - Přístavba magnetické rezonance

rok zpracování projektu: 2004 - 2006
zpracované stupně PD: DSP, ZDS, DPS, AD

Akce řešila jednopodlažní přístavbu diagnostického pracoviště magnetické rezonance (1,5 T) ke stávajícímu křídlu D4 hlavní budovy D.

UVN SNP Ružomberok - Rekonstrukce a přístavba chirurgického pavilonu - 1. etapa

rok zpracování projektu: 2006 - 2010
zpracované stupně PD: ADS, DSP,ZDS, DPS, AD

Přístavba chirurgického pavilonu obsahuje provozy akutní medicíny – urgentní příjem pacientů v návaznosti na diagnostiku včetně RTG a CT, operační trakt s 5ti operačními sály, 9ti lůžkovou pooperační intenzívní péči, 9ti lůžkové ARO, centrální sterilizaci a potřebné technické i provozní zázemí. Na střeše budovy je umístěn heliport. Jako samostatné oddělené pracoviště byla v rámci projektu řešena také kardiologická jednotka s angiopracovišti a navazující jednotkou intenzívní péče.

Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti - Izolační pavilon

realizace: 2002 - 2003
zpracované stupně PD: DUR, DSP, DPS, AD

klimatizace a vzduchotechnika dětské JIP, dialýzy, infekčního oddělení, ambulancí

Nemocnice Vsetín - Centralizace vybraných provozů

rok zpracování projektu: 2007 - 2010
zpracované stupně PD: ADS, DSP, ZDS, DPS

Projekt řeší novostavbu objektu Pavilonu patologie a centralizovaných laboratoří ve Vsetínské nemocnici. V třípodlažním  objektu jsou umístěné provozy Oddělení patologické anatomie (1.NP), centrální laboratoře Oddělení klinické biochemie a Hematologického a transfúzního oddělení (2.NP) a odběrové místo Hematologického a transfúzního oddělení (3.NP).

Nemocnice Vyškov - Přístavba severního křídla - I.etapa

rok zpracování projektu: 2001 - 2002
zpracované stupně PD: OS, DUR, DSP, DPS, AD

Akce řešila čtyřpodlažní přístavbu ke stávající hlavní budově nemocnice. Nový pavilon obsahoval centrální sterilizaci, šestilůžkové ARO, operační trakt se třemi sály a nezbytné technické zázemí. Současně byly realizovány souvisící přeložky a přípojky inženýrských sítí, obslužné komunikace, zpevněné plochy, okolní terénní modelace a sadové úpravy.